Victoria BenedictssonFödd 1850 i Trelleborg

 

Död 1888. Skrev nästan alla sina verk under pseudonymen Ernst Ahlgren. Räknas ofta som det moderna genombrottets starkast lysande begåvning vid sidan av Strindberg. Var mån om att hävda sin självständighet, men tillhörde den krets som brukar kallas ”åttiotalisterna” tillsammans med bl.a. Anne Charlotte Leffler, Gustaf af Geijerstam och Oscar Levertin.
Huvudtematiken i hennes författarskap rör kvinnans möjlighet att förverkliga sig själv som kön och individ. Mest känd som prosaförfattare.

Läs mer om författaren och hennes verk i Nationella Dramaturgiatets databas DramaWebben.


DRAMATIK I PJÄSBANKEN
I telefon
av Victoria Benedictsson
Romeos Julia
av Victoria Benedictsson
Teorier
av Victoria Benedictsson