From Budapest with love


av Christian Augrell

Förläggare

Draken teaterförlag

Antal skådespelare

Kvinnliga: 1    Manliga: 1


Urpremiär

2010 Smålands Musik och Teater

Genre

Talpjäs

Längd

<60 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


SIRI och CLAS är nyseparerade men arbetar på samma teater. Trots deras öppna sår ska de nu spela ett älskande par i ”kalla krigets” Budapest. Som om inte det skulle räcka så har regissören bestämt att de ska spela upp en scen inför en provpublik mitt i repetionsarbetet. Kommer de klara av att skilja på dikt och verklighet? CLAS är på plats och väntar på en försenad SIRI medan publiken sätter sig. Det börjar inte bra, men hur kommer det att sluta?
Pjäsen är ca 30 minuter lång.