Kerstin Perski (1960)

Dramatiker, Medlem i Dramatikerförbundet