Lars B Ransheim (1944)

Dramatiker

Utbildad vid Akademiet For Fri og Merkantil Kunst, Köpenhamn. Gick ut 1967. Arbetade som Layoutchef på Hemmets Journal 1967-1984 och tillhörde Journalistförbundet. 1984 och framåt Art Director på reklambyrå.
Skrivande ådra. Skrivit sju teaterpjäser för Ystad. Alla gått med fulla hus.

Kontaktinformation

Gärna med mail lars.ransheim@ystad.nu och/eller telefon 0708 532401.