Roland Cox (1954)

Dramatiker, Medlem i Dramatikerförbundet

Arbetar som frilansjournalist och manusförfattare, med ett tiotal spelade pjäser bakom mig. Har skrivit bland annat för Sommarteatern i Södertälje, Musikteater 89, Teateramatörerna i Södertälje och Stockholm Opera
Underground.

Kontaktinformation

roland@cox.nu
http://www.cox.nu/forfattande/
073 600 20 62