Projekt & utgiving av dramatik 

 

2003 genomfördes projektet Drama Direkts Pjäspärlor, med syftet att göra den historiska delen av dramatiken tillgänglig för läsning. Ett 30-tal klassiska pjäser valdes ut och urvalet gjordes utifrån pjäser som har varit viktiga för den svenska dramatiken och det svenska samhället. Alla pjäser finns fortfarande kvar i pjäsbanken!

Projektledare: Karin Högby

2011 gav DramaDirekt och Centrum för Dramatik ut antologin Ett eget liv-fyra pjäser för unga. Utgivningen var inom ramen för ett läsfrämjande projekt ”Läsa och skriva dramatik i skolan” med bidrag från Statens kulturråd. Alla pjäserna finns att hitta i pjäsbanken och hela antologin finns att låna på bibliotek runt om i landet.

Projektledare & layout: Erik Gavelin Redaktör: Birgit Hageby Omslagsfoto: Ola Kjelby från premiären av In a dark northern place på Backa Teatern 2005.

2011 startade projektet “Tomt på dramahyllan” under bokmässan i Göteborg. Tanken var att belysa dramatikens frånvaro som litteratur och informera om möjligheterna att läsa dramatik i bokform. 

2013 fortsatte projektet och i början av året gavs det ut 14 pjäser som hade urpremiär under 2012. Alla pjäserna finns att hitta i pjäsbanken och hela antologin finns att låna på bibliotek runt om i landet. 

Projektledare & redaktör: Elin Hökby, Förlag: Colombine Teaterförlag Omslag: Lotta Kuhlhorn


Hösten 2014 gavs tre pjäser ut och våren 2015 gavs ytterligare tre under projektet ”Tomt på dramahyllan” Alla pjäserna finns att hitta i pjäsbanken och hela antologin finns att låna på bibliotek runt om i landet. 

Projektledare & redaktör: Elin Hökby, Förlag: Colombine Teaterförlag Omslag: Julia Hansson Layout: Petra Melin

2021 initierade DramaDirekt och Centrum för dramatik projektet ”Nyskrivna pjäser för kulturskolan” med stöd från Kulturrådet. Idén föddes under coronapandemi då många dramatiker var arbetslösa. 

Kulturskolan behövde nya pjäser med jämnstora roller, könsneutrala roller och fler roller med pronomen hon. Med detta sågs möjligheter!  Genom att skapa arbetstillfällen åt dramatiker fick kulturskolan ny, spännande och professionell dramatik att jobba med! Pjäserna skrevs direkt för kulturskolans teaterverksamhet i nära samarbetet med en elevgrupp. Kulturskolorna som medverkade i projektet finns i Sunne, Göteborg, Sjöbo och Stockholm.  Alla pjäserna finns att hitta i pjäsbanken!

Projektledare: Johanna Granholm Illustration: Frida Clerhage


År 2022 fick DramaDirekt stöd från Kulturrådet för att beställa fem nya pjäser anpassade efter kulturskolans teaterverksamheter. Uppdraget innebar att skriva en pjäs som passar barn- och ungdomsensembler, antingen 8-12 år eller 13-17 år.

Även denna gång är pjäserna skrivan direkt till kulturskolans teaterverksamhet och med en elevgrupp. Kulturskolorna som medverkade i projektet finns i Göteborg, Helsingborg, Sandviken och Stockholm. Alla pjäserna finns att hitta i pjäsbanken!

Projektledare: Johanna Granholm Illustration: Frida Clerhage